Curevo Vårdbemanning AB, org 559254-0016 bedriver vårdbemanning och erbjuder således diverse tjänster för arbetssökande. Detta kräver att vi behöver samla in samt behandla relevanta personuppgifter. För att idka en ändamålsenlig verksamhet ser vi det som en skyldighet att värna om den personliga integriteten hos samtliga intressenter. All behandling av personuppgifter sker följaktligen i enlighet med dataskyddsförordningen EU General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (“GDPR”). Curevo förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan.

Curevo värdesätter din integritet

Vår främsta uppgift är att upprätthålla en säker och trygg dialog mellan inblandade parter. Vi är därför personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter som behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Ifall du har några frågor gällande dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss på 08-65 97 000 eller genom att skicka ett e-postmeddelande till info@curevo.se.

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Curevo samlar in olika typer av information gällande dig, efter att du samtycker till att du registreras i vår databas. Syftet med detta är att vi med hjälp av din personliga information ska kunna hantera rekryteringen så effektivt så möjligt sätt. Du kan alltid välja att inte dela med dig av vissa uppgifter, vilket dock kan resultera i att rekryteringsprocessen försvåras och/eller tar längre tid. Exempel på uppgifter som Curevo intresserar sig för anges nedan.

 • Person- och kontaktinformation. Namn, födelsedatum, personnummer, e-postadress, telefonnummer, postadress.
 • Uppgifter om din profil. Kompetens, språkförmåga, CV, tidigare och relevanta arbetserfarenheter, andra erfarenheter, akademisk bakgrund, betyg, utskrifter, professionella certifieringar, arbetsförhållanden och anställningsform, rekommendationsbrev och annan information du lämnar till oss.
 • Intervju- och referensdata. Noteringar under intervjuer och referenser, bedömning av kompetens, aktuella och historiska lönedetaljer tillsammans med löneanspråk, samt förväntningar och annan information som du eller dina referenser ger oss.
 • Testresultat. Information och resultat från alla tester du utför under rekryteringsprocessen, t.ex. relaterade till din personlighet och färdigheter.
 • Övriga uppgifter. Curevo kan samla in och bearbeta all annan relevant information du delar med oss om dig själv under din ansökan. Till exempel om din interaktion med oss, inklusive detaljer om våra kontakter med dig, till exempel via epost, telefon eller annat personligt (som datum, tid och ämne för samtalet).
 • Känslig data. Vi samlar endast känsliga personuppgifter (som ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion, hälsa eller liknande) om det finns en tydlig anledning till det. Till exempel om du har speciella behov som kräver att vi gör specifika överväganden under rekryteringsprocessen.

Så länge sparas dina uppgifter

Dina uppgifter sparas endast så länge som ditt ärende är aktuellt hos oss. Det går inte på förhand att fastställa längden på denna tidsperiod. Generellt sett hanterar vi dina uppgifter så länge som du är intresserad av att använda Curevo som tjänst samt vara registrerad i vår databas. Personuppgifter som behandlas på basis av ditt samtycke raderas om du återkallar ditt samtycke. Notera att detta inte påverkar Curevos rätt att behandla och hantera uppgifterna innan återkallelsen.

I vissa fall kan personuppgifterna behöva lagras under en längre tid, då de ibland används för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Ofta grundar sig dessa skyldigheter inom bokförings- och skattelagstiftning samt diskrimineringslagstiftning. Ifall att dina uppgifter sparas till följd av legala skyldigheter kommer uppgifterna endast användas för att lösa dessa skyldigheter och/eller eventuella tvister.

Vi sparar din personliga information så länge du inte skriftligen motsätter dig behandling av dina personuppgifter. Kontinuerlig lagring av personuppgifter kan visa sig vara av värde för framtida bruk där en person kan bedömas som intressant för en potentiell nyrekrytering. Om du anser att detta inte gäller för dig, vänligen kontakta oss genom att ringa 08-65 97 000 eller skicka ett e-postmeddelande till info@curevo.se.

Dina uppgifter kan delas med andra

Dina uppgifter kan ibland behöva överlåtas till övriga intressenter både internt och externt. Exempel på dessa ges nedan.

 • Anställda på Curevo. Dina personuppgifter kan komma att bli tillgängliga för personer som arbetar hos Curevo. Vilka uppgifter de har tillgång till beror på deras roll.
 • Uppdragsgivare. Efter samtycke kommer dina personuppgifter att delas med potentiella uppdragsgivare. Dessa kommer att få ta del av ditt CV samt vår bedömning av dina kompetenser.
 • Leverantörer. Dina personuppgifter kan komma att överföras till utvalda företag som levererar diverse tjänster till oss. Leverantörer är alltid bundna av sekretess och får inte behandla dina uppgifter på något annat sätt än vad vi ger instruktion om.
 • Myndigheter. I vissa fall kan Curevo behöva lämna nödvändig information till statliga myndigheter. Exempel på dessa är Polisen, Skatteverket, Migrationsverket eller andra myndigheter om lagen kräver det eller om vi fått ett godkännande från dig.
 • Försäljning. Curevo kan komma att dela dina personuppgifter till en potentiell köpare av Curevos verksamhet eller tillgångar. Detta ger oss dock inte tillåtelse att sälja personuppgifter separat till en tredje part utan godkännande.

Behandling av uppgifter utanför EU/EES

Vår målsättning är alltid att säkert hantera dina personuppgifter inom EU/EES. Vissa undantag gör dock att vi kommer att behöva överföra samt behandla data i land utanför EU/ESS. Vid en sådan situation vidtar Curevo alla legala, rättsliga och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna i fråga, behandlas med en liknande grad av säkerhet gentemot det som erbjuds inom EU/ESS.

Dina rättigheter

Det är dina personliga uppgifter. Du har därför rätt att få information om och styra hur dina personuppgifter behandlas av Curevo. Här nedanför följer en kort sammanfattning av dina rättigheter.

 • Rätt att invända mot behandling. Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för berättigade intressen. Det innebär att vi antingen måste bevisa att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen, som överväger dina intressen, eller sluta med behandlingen. Du kan alltid kontakta oss för att få mer information om den intresseavvägning som vi har gjort.
 • Rätt att få tillgång till och flytta din data. Du kan när som helst begära en kopia av
  dina personuppgifter och information om hur dessa har inhämtats, används, delas m.m.
 • Rätt att radera uppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om dessa inte längre är nödvändiga för syftet som uppgifterna samlades in för.
 • Rätta felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter
  rättas. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills oriktiga uppgifter har rättats eller en invändning från dig har utretts.
 • Rätt att lämna klagomål. Du har rätt att kontakta och lämna klagomål hos Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss.

Cookies

Webbplatsen använder så kallade “Cookies”. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk via din webbläsare. De lagrar särskild information som din webbläsare kan återföra till oss nästa gång du besöker vår webbsida (beroende på cookiens livslängd).

I din webbläsare kan du närsomhelst begränsa eller avaktivera användningen av Cookies.

Följande cookies används på hemsidan:

Google Analytics & Google Tag manager (webbanalys)

Vår webbsida använder Google Analytics och Google Tag Manager, webbanalystjänster tjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Baserat på ditt medgivande kommer Google analysera din användning av vår webbsida på vårt uppdrag. Informationen som samlas in av Google när du använder vår webbsida (t.ex. den hänvisande URLn, vilka webbsidor du besökt, din typ av webbläsare, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmlösning) kommer bli överförda till en av Googles servrar i USA, där de blir lagrade och analyserade; respektive resultat kommer sedan finnas tillgängliga för oss. Denna cookie lagrar ingen personlig information om dig och används endast för att vi ska få bättre förståelse för hur besökare använder vår hemsida.

Du kan närsomhelst återkalla ditt medgivande till webbanalys genom att ladda ned och installera en Browser Plugin som tillhandahålls av Google. Detta kommer förhindra användningen av webbanalys bara om du använder webbläsaren på vilken du installerade pluginen. Läs mer här: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=sv.

Curevo – cookie bar closed

Denna cookie skapas när du stänger meddelandet om att webbplatsen använder cookies och innehåller endast informationen om att du stängt ner detta meddelande. Vi använder denna cookie för att se till att vi inte visar detta meddelande för dig igen nästa gång du besöker vår webbplats.

Kontakta oss

Vad söker du?

Skicka in spontanansökan

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi använder cookies för att spara viss information. När du använder vår hemsida godkänner du detta. Läs vår Integritetspolicy här.

×